Autor: Roberto Vidal Bolaño


Santiago de Compostela, 1950 / Santiago de Compostela, 2002

Textos publicados
Laudamuco Señor ningures
Ledaiñas pola morte do meco
(Editorial Pico Sacro-1977)
Bailadela da Morte Ditosa
(Editorial Sotelo Branco-1992)
Agasallo de Sombras
(Editorial El Correo Gallego-1992)
Cochos
(Editorial Sotelo Blanco-1992)
Touporroutou da lúa e do sol
(Edit.ASPG-1996)
Días sen gloria
(Diputación de A Coruña-1993)
Días sen gloria
(Teatro do Aquí-Programa do espectáculo-1994)
Saxo Tenor
(Edicións Xerais-1994)
Saxo Tenor
(Versión ao español do autor)
(Sociedad General Autores de España-1996)
Días sin gloria
(Versión ao español do autor)
(Revista da ADE-1997)
Rastros
(Edición Positiva-1998)
As actas escuras
(ASPG-A Nosa Terra-Historia Literatura Galega-1998)
A ópera de a patacón
(Edicións Xerais-1988)
Doentes
(Diputación A Coruña-1998)
A Burla do Galo
(Centro Dramático Galego)
Criaturas
(Teatro do Noroeste e Eixo Atlántico-Viana do Castelo)
Anxeliños
Edi.TRIS-TRAS
(En preparación)
Sen ir máis lonxe
(Cadernos da Escola Dramática Galega)
(En preparación)
Obras estrenadas
Laudamuco Señor de ningures
(Teatro Antroido-1976)
(TEAR de Viana do Castelo-Portugal)
(Teatro Nacional de Alagoas-Brasil)
Ledaíñas pola morte do meco
(Cofradía Pescadores de Cariño-1976)
(Festa Irmandiña Castelo de Moeche-1998)
Bailadela da Morte Ditosa
(Teatro do Estaribel-1981)
(EIS.Grupo de Teatro Universitario-2000)
Agasallo de Sombras
(Centro Dramático Galego)
Cochos
(UVG.Teatro)
(La Jarana.Puertorreal)
Touporroutou da lúa e do sol
(Teatro Antroido-1982)
(Teatro do Aquí-1995)
Días sen gloria
(Teatro do Aquí)
Saxo Tenor
(Teatro do Aquí)
Rastros
(Teatro do Aquí-1998)
A ópera de a patacón
(Teatro do Aquí)
Doentes
(Teatro do Aquí-1998)
Percival
(Versión libre sobre textos de Méndez Ferrin)
(Teatro Antroido-1984)
Caprices des dieux
(Teatro Antroido)
Memorias de mortos e de ausentes
(Obradoiro de Aprendizaxe Teatral Antroido-1980)
Romance dos figos de ouro
(Teatro Antroido-1983)
A xaxara, o Paniogas, o Tarelo, o rapaz e Cachamón,
ou como trocar en rato pequecho ao meirande xigantón
(Teatro Antroido-1977)
Ruada das papas e do unto
(Teatro Antroido)
Anxeliños
(Teatro do Aquí-1996)
Sen ir máis lonxe
(Teatro do Aquí-1999)
Criaturas
(Teatro do Aquí-2000)
A Burla d Galo
(Centro Dramático Galego-2000)
Premios y menciones
Premio Abrente-1976
(Laudamuco Señor de Ningures)
Mención honorífica III Concurso Teatro Infantil “O Facho”
(Xaxara, Paniogas, o Tarelo…)
Mención Honorífica Premio Abrente 1978
(Memorias de Mortos e de Ausentes)
Premio Abrente 1980
(Bailadela da Morte Ditosa)
Mención Honorífica V concurso Teatro Infantil “O Facho”
(Ruada das Papas e do unto)
Medalla de ouro Cidade de Valladolid ao mellor texto de autor español vivo da tempara 1983-84
(Percibal)
Premio Alvaro Cunqueiro 1991
(Saxo Tenor)
Premio Compostela 1992
(Saxo Tenor)
Premio Rafael Dieste 1992
(Días sen gloria)
Finalista do Nacional de Literatura 1992
(Días sen Gloria)
Premio Compostela 1993
(Días sen gloria)
Premio “Camiño de Santiago” 1994
(As actas escuras)
Finalista do Tirso de Molina 1995
(Requien. Versión ao español de Doentes)
Premio Rafael Dieste 1997
(Doentes)
Premio María Casares 1998
(Anxeliños)
Premio María Casares 1999
(Rastros)
Premio Xiria 1997
(Ao labor teatral)
Premio Eixo Atlántico 2000
(Criaturas)
Premio Max de Teatro 2001
(Mellor texto orixinal en lingua galega)
(Criaturas)

Fecha currículum: septiembre, 2001